Vad är EKEN?

EKEN står för Ekonomi, Kunskap, Engagemang, Nätverkande och grundades år 2011 på initiativ av studenter vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Huvudsyftet var att skapa en röst för skolans ekonomstudenter och som del i detta syfte ingick att skapa ett nätverk mellan studenter, lärare och näringsliv. Det är även av stor vikt att skapa mervärde under studietiden för våra studenter genom att aktivt delta i utvecklingen av program och kurser, samt anordna evenemang som bidrar till god sammanhållning inom klasserna såväl som över klassgränserna.

Sedan mina första dagar som engagerad i EKEN 2013 har föreningen utvecklats enormt. Idag omfattar vi fyra utskott med olika ansvarsfokus, vi är 10 engagerade styrelsemedlemmar, och vi är även en del av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation, S.E.R.O., där vi får inspiration och utbyte från andra ekonomföreningar i hur vi kan utveckla vårt arbete.

EKEN har ett antal återkommande evenemang varje år, bland annat våra populära finsittningar och Polenkryssningen. Utöver att ge studenterna möjligheter att nätverka i studiesociala sammanhang är min vision för EKEN att utveckla fler kontakter med näringslivet för våra studenter, samt att bli en drivande kraft inom utbildningsbevakningen, allt för att våra studenter ska bli så attraktiva på arbetsmarknaden som möjligt efter avslutade studier.

Jag är stolt över att få förtroendet att driva EKEN framåt, och hoppas kunna visa upp vår fina förening för våra studenter, och hur givande det är att vara ideellt engagerad under sin studietid.

Jennie Karlsson
Styrelseordförande EKEN 2016-2017